The Merchant of Venice ผู้ประกอบการค้าของเมืองเวนิส

The Merchant of Venice

The Merchant-of-Venice

เป็นเรื่องราวของพ่อค้าแห่งเมืองเวนิส โดยพูดถึงเรื่องการกู้เงิน และถูกทารุณกรรมของชาวยิว ถึงแม้เรื่องนี้จะถูกจัดหมวดหมู่เป็นละครตลก แต่เรื่องนี้ได้แฝงไปด้วยความรัก ความโรแมนติก ที่ฉากที่ทุกคนพูดถึงมากที่สุด และ ได้ตึงตาตึงใจจนถึงปัจจุบัน

เริ่มเรื่อง Bassanio ขุนนางที่ต้องการคนที่มาสืบทอด ความมั่งคั่ง เงินทอง ชื่อเสียง โดยให้เพื่อน หาคนจนเจอ Antonio เขาได้ทำการจ้าง ตอนแรกเขาคิดหนักว่าจะรับข้อเสนอหรือไม่ แต่ก็ได้สถานการณ์บังคับ เนื่องจากเขาต้องการเงินเพื่อจะมาไถ่โทษของเขาที่ได้เคยทำผิดไว้

ละครเรื่องนี้ได้ถูกจัดมาทำเป็นหนังหลายรอบ เริ่มตั้งแต่ ปี 1914 – 2004 การันตีได้จากทุกครั้งที่ได้ฉายออกมา ทุกครั้งจะได้เสียงตอบรับอย่างดี